Populacyjny program wczesnego
wykrywania raka piersi
Populacyjny program profilaktyki
i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Gliwice, dnia 29 grudnia 2015 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach przestaje pełnić rolę Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
W związku z powyższym, przestaną być aktywne dotychczasowe numery telefonów, adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowe: www.raksutka.org i www.rakszyjki.org


Gliwice, dnia 20 listopada 2015 r.

Szanowni Państwo,

W związku z ukazaniem się dnia 17 listopada br. na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Prezesa NFZ nr 76/2015/DSOZ z dnia 17 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne przedstawiamy poniżej link do przedmiotowego Zarządzenia:

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-762015dsoz,6424.html


Gliwice, dnia 12 października 2015 r.
Gliwice, dnia 7 października 2015 r.

Gliwice, dnia 16 września 2015 r.

Gliwice, dnia 31 sierpnia 2015 r.

„Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Pikniku w Parku Biblioteki Śląskiej, który odbędzie się 5 września br. (harmonogram w załączeniu)”

Pobierz harmonogram


Gliwice, dnia 17 sierpnia 2015 r.

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy informuje, że dysponuje materiałami promującymi „Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”. Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy z WOKiem na adres: biurowok-p@io.gliwice.pl, anna.cuber@io.gliwice.pl


Gliwice, dnia 17 sierpnia 2015 r.

Uwaga Położne!!

W związku z organizacją przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy „Wojewódzkiego kursu dokształcającego w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy” zwracam się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi informacjami w tym z zasadami rekrutacji położnych POZ/AOS do uczestnictwa w przedmiotowym kursie:

Data kursu: 25-26 września 2015 r. wg załączonego harmonogramu (zał. nr 4)
Miejsce kursu: Centrum Onkologii-Instytut Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, Gliwice (Aula im. J. Święckiego I piętro, stary budynek)
Termin nadsyłania dokumentów zgłoszeniowych: 10 września 2015 r.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym kursie zapisując się na listę wstępną.

Zasady rekrutacji:

Uczestnikiem „Wojewódzkiego kursu dokształcającego w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy” może być położna POZ lub AOS, która po raz pierwszy zgłasza swoje uczestnictwo w kursie. Położna AOS musi być zatrudniona u świadczeniodawcy, który realizuje etap podstawowy Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Położna zainteresowana udziałem w kursie powinna złożyć następujące dokumenty:
a) formularz zgłoszeniowy - zał. nr 1 (położne POZ uzupełniają informację dotyczącą liczby świadczeniobiorców na liście aktywnej POZ), na formularzu należy zaznaczyć, do której grupy zawodowej należy (POZ czy AOS),
b) zaświadczenie z miejsca pracy o aktualnym zatrudnieniu (dokument musi zawierać potwierdzenie o co najmniej trzymiesięcznym stażu w zawodzie),
c) kserokopię prawa wykonywania zawodu (proszę zwrócić uwagę na to, aby aktualne nazwisko było zgodne z nazwiskiem na ww. dokumencie, ewentualnie dołączyć kopię aktu małżeństwa informującego o zmianie nazwiska),
d) podpisane oświadczenie zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia w przypadku nieuzasadnionej nieobecnościzał. nr 2
e) zaświadczenie o odbyciu stażu praktycznego pobierania wymazów cytologicznychzał. nr 3

Istnieje możliwość anulowania zgłoszenia bez ponoszenia kosztów kursu pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) zgłoszenia rezygnacji, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem kursu. Pisemna, nieuzasadniona rezygnacja w terminie równym/krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100% kosztów przeszkolenia uczestnika. Uczestnik odstępujący od udziału w kursie ma prawo (bez ponoszenia kosztów) wskazać na swoje miejsce osobę spełniającą warunki udziału w kursie, pod warunkiem zachowania terminu, o którym mowa powyżej.

Zajęcia stażowe: Zgodnie z obowiązującym programem kursu każda położna przed wysłaniem dokumentów zgłoszeniowych na kurs, zobligowana jest do odbycia 21 godzin zegarowych zajęć stażowych w poradni ginekologicznej uczestniczącej od minimum 2 lat w realizacji Programu NFZ i pobrania minimum 30 rozmazów cytologicznych. (Potwierdzenie odbycia stażu stanowi Zaświadczenie o odbyciu stażu praktycznego tj. zał. nr 3). Opiekunem stażu powinna być położna posiadająca tytuł zawodowy magistra położnictwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego lub lekarz ginekolog. Prowadzący staż muszą być merytorycznymi pracownikami placówki stażowej, w której realizowane są zajęcia stażowe.

Organizator kursu ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia z powodu:

- braku kompletu wymaganych dokumentów,
- braku wolnych miejsc,
- wcześniejszego ukończenia przez osobę wysyłającą zgłoszenie kursu zorganizowanego w latach 2007-2013.

Położne POZ lub AOS, które są zainteresowane ww. kursem mają obowiązek zapoznać się z zasadami rekrutacji i w przypadku spełnienia wszystkich wymagań, powinny przesłać zeskanowane dokumenty drogą mailową na adres anna.cuber@io.gliwice.pl z dopiskiem „Szkolenie dla położnych” lub faksem: 32 231-35-12 lub pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący „Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice z dopiskiem: „Szkolenie dla położnych”.

Załączniki do pobrania:
- Załącznik nr 1 – „Formularz zgłoszeniowy”
- Załącznik nr 2 – „Oświadczenie uczestnika kursu”
- Załącznik nr 3 – „Zaświadczenie o odbyciu stażu praktycznego pobierania wymazów cytologicznych”
- Załącznik nr 4 – „Harmonogram kursu”Gliwice, dnia 2 lipca 2015 r.

Gliwice, dnia 2 lipca 2015 r.

Szanowni Państwo
W imieniu zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego informujemy, iż istnieje możliwość wzięcia udziału w Intensywnym Kursie Doskonalącym dla Cytomorfologów Medycznych.
Kurs odbędzie się w Szczecinie w terminie 12-23 października 2015 r. Więcej szczegółów na stronie internetowej szczecińskiego WOK-u www.wok-szczecin.pl, a także pod numerem telefonu 91 425-34-89 lub pocztą e-mail: wokszn@pum.edu.pl.


Gliwice, dnia 16 czerwca 2015 r.

Uwaga świadczeniodawcy!!

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący rozpoczyna wysyłkę imiennych zaproszeń.
W związku z powyższym zwracamy się do tych z Państwa, którzy jeszcze nie uzupełnili statusów i planów wysyłki w SIMP o pilne dopełnienie danych niezbędnych do wysyłki. W przeciwnym, razie WOK nie będzie miał możliwości generacji zaproszeń dla Państwa jednostek. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami WOK, będącymi do dyspozycji w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerami telefonów: 32 / 278-97-58, 32 / 278-96-73.


Gliwice, dnia 27 maja 2015 r.

Zaproszenie na wykłady

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach na temat Profilaktyki raka piersi i Profilaktyki raka szyjki macicy, które odbędą się:
1) w dniu 3 czerwca 2015 r. w godzinach od 17.00 do 19.15 w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” przy ulicy Grażyńskiego 47 w Katowicach,
2) w dniu 9 czerwca 2015 r. w godzinach od 17.00 do 19.15 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ulicy Chrobrego 64 w Orzeszu,
3) w dniu 10 czerwca 2015 r. w godzinach od 17.00 do 19.15 w Zespole Szkół przy ulicy Miarki 1a w Orzeszu,
zaprasza
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy


Gliwice, dnia 12.05.2015 r.

Gliwice, dnia 12.05.2015 r.

Gliwice, dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zaproszenie na wykłady

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach na temat Profilaktyki raka piersi i Profilaktyki raka szyjki macicy, które odbędą się:
- w dniu 6 maja 2015 r. w godzinach od 16.15 do 18.30 w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Studziennej 6 w Gliwicach,
- w dniu 7 maja 2015 r. w godzinach od 17.00 do 19.15 na Uniwersytecie Śląskim przy ulicy Grażyńskiego 47 w Katowicach.

zaprasza
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy


Gliwice, dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zaproszenie na imprezę otwartą

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w akcji pn. „Tydzień Wiosny ze Zdrowiem”, która odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Centrum Handlowym AGORA przy ulicy Dzieci Lwowskich w Bytomiu.

zaprasza
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy


Gliwice, dnia 17 kwietnia 2015 r.

Uwaga położne POZ/AOS

W związku z rozpoczęciem procedur związanych z organizacją bezpłatnego „Kursu dokształcającego w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy” dla położnych POZ/AOS, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący „Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” informuje o możliwości wstępnego zgłaszania się na przedmiotowy kurs osób spełniających poniższe kryteria:
- uczestnikiem kursu dokształcającego może być położna POZ lub AOS, która po raz pierwszy zgłasza swoje uczestnictwo w szkoleniu z województwa śląskiego, - prześle drogą elektroniczną informację o chęci udziału w przedmiotowym kursie na adres mailowy: acuber@io.gliwice.pl do dnia 20 maja 2015 r. (imię, nazwisko, adres miejsca pracy, telefon kontaktowy oraz informacje położna POZ czy AOS)
- zainteresowana położna zapozna się z następującymi informacjami:
a) z wytycznymi do regulaminu Kursu Dokształcającego w Zakresie Pobierania Rozmazów Cytologicznych w Skryningu Raka Szyjki Macicy (plik do pobrania )
b) Zarządzenie Prezesa NFZ nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-792014dsoz,6342.html
c) Zarządzenie Prezesa NFZ nr 84/2014/DSOZ z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-842014dsoz,6346.html
d) Zarządzenie nr 3/2015/DSOZ z dnia 7 stycznia 2015 r. zm. zarz. zm. zarz. w sprawie określenia warunków zawierania umów na udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-32015dsoz,6362.html
e) Rozporządzenie MZ z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U.213,poz.1505)
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=032861
Termin wraz z harmonogramem kursu będzie zamieszczony na stronie internetowej niezwłocznie po jego ustaleniu. Położne, które prześlą wstępne zgłoszenie otrzymają informację drogą elektroniczną o rozpoczęciu rekrutacji.

Po podaniu terminu każda z zainteresowanych Pań będzie zobowiązana do wysłania do WOK oficjalnego zgłoszenia na kurs wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami tj:
- formularz zgłoszeniowy (druk zostanie udostępniony przez WOK – formularz będzie do pobrania)
- kserokopia prawa wykonywania zawodu,
- zaświadczenie z miejsca pracy o aktualnym zatrudnieniu wraz z informacją o liczbie świadczeniobiorców na danej liście aktywnej,
- zobowiązanie uczestnika kursu do pokrycia kosztów organizacji szkolenia w przypadku nieuzasadnionej nieobecności osoby zgłaszającej się na kurs zgłoszeniowy (druk zostanie udostępniony przez WOK – formularz będzie do pobrania)
- zaświadczenie o odbyciu stażu praktycznego pobierania wymazów cytologicznych zgłoszeniowy (druk zostanie udostępniony przez WOK – formularz będzie do pobrania)


Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność oficjalnych zgłoszeń na kurs wraz z uzupełnionym kompletem dokumentów.

Wszystkie warunki z objaśnieniami znajdują się w wytycznych do regulaminu „Kursu dokształcającego w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy” zamieszczonego powyżej.

Uwaga!
Zgodnie z wytycznymi Centralnego Ośrodka Koordynującego każda położna przed wysłaniem dokumentów zgłoszeniowych na kurs, zobligowana jest do odbycia zajęć stażowych, które powinny odbyć się w poradni ginekologicznej uczestniczącej minimum od 2 lat w realizacji „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” i pobrać minimum 30 rozmazów cytologicznych.

Kolejne komunikatu w sprawie przedmiotowego Kursu będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej WOK. Dodatkowo w celu uzyskania informacji możliwy jest kontakt z biurem WOK od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu: 32 278-97-58.

Gliwice, dnia 10 kwietnia 2015 r.

Uwaga świadczeniodawcy!!

Szanowni Państwo,
w związku z ukazaniem się w dniu 9 kwietnia 2015 r. komunikatu na stronie SIMP informacji o rozpoczęciu wysyłki zaproszeń Wojewódzki Ośrodek Koordynujący zwraca się z prośbą o uzupełnienie danych do wysyłki zaproszeń oraz uaktualnienie statusów z nieaktualnego na aktualny. Poniżej przedstawiamy schemat postępowania w SIMP dla realizatorów Programów Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi oraz Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy:
- zakładka Wysyłka zaproszeń
- kliknąć Szukaj (przy zaznaczonym roku 2015)
- po pojawieniu się nazwy Państwa jednostki należy kliknąć przycisk E (Edycja)
- po rozwinięciu okienka z danymi należy wypełnić Dane dla potrzeb wydruku zaproszeń oraz zmienić status z nieaktualnego na Aktualny.
Następnie uzupełnić i zatwierdzić Tygodniowy Plan Wysyłki Zaproszeń, zgodnie z zamieszczoną instrukcją wysyłki zaproszeń w SIMP.
Uwaga: w przypadku braku zmiany statusu na Aktualny wysyłka nie będzie mogła dojść do skutku.

Zwracamy się z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie w SIMP wymaganych informacji.

Dla świadczeniodawców, którzy nie dopełnią przedmiotowego obowiązku nie będzie możliwości generacji zaproszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami WOK będącymi do dyspozycji w godzinach od 7.00 do 15.00 pod numerami telefonów: 32 / 278-97-58, 32 / 278-96-73.


Gliwice, dnia 10 kwietnia 2015 r.

Szanowni Państwo,

Centralny Ośrodek Koordynujący prowadzi nabór położnych chętnych do uczestnictwa w egzaminie centralnym uprawniającym położne do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy.

Przystąpienie do egzaminu centralnego dotyczy Pań położnych, które:

• uczestniczyły w latach 2011 – 2013 w kursie dokształcającym dla położnych w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy,
• bez odbycia kursu dokształcającego przystąpią do egzaminu (Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych; Dz.U. 2013, poz. 1505).,

Planowane terminy egzaminów:,
1. dn. 10 czerwca 2015 rok, godz. 11:00 – zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 08.06.2015 r.
2. dn. 21 października 2015 rok, godz. 11:00 – zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 19.10.2015 r.


Warunkiem przystąpienia do centralnego egzaminu w 2014 roku jest przesłanie następujących dokumentów:
1. Wypełnionego formularza zgłoszeniowego ( plik do pobrania) przystąpienia do egzaminu.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres COK z dopiskiem: zgłoszenie na egzamin centralny położnych.
2. Kopii prawa wykonywania zawodu ( jeżeli istnieje niezgodność nazwiska na prawie wykonywania zawodu, a obecnym należy przesłać dodatkowo dokument potwierdzający zmianę nazwiska).
3. Zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy organizowanego przez WOK (dotyczy położnych, które uczestniczyły w kursie dokształcającym w latach 2011-2013).

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres:
1. w wersji elektronicznej : polożnecok@coi.pl;
2. w wersji papierowej: adres Centralnego Ośrodka Koordynującego z dopiskiem: egzamin centralny dla położnych
Zagadnienia na które położna powinna zwrócić uwagę przygotowując się do egzaminu centralnego uprawniającego do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy:
• epidemiologia raka szyjki macicy w Polsce i w Europie,
• budowa narządu rodnego ze szczególnym uwzględnieniem wad wrodzonych, stanów pooperacyjnych - mających znaczenie podczas pobierania rozmazu cytologicznego,
• metody leczenia stanów przednowotworowych (LEETZ, LEEP, EKCN, amputacja szyjki macicy),
• znajomość systemu Bathesda (interpretacja nazewnictwa, zaleceń),
• stany przednowotworowe sromu, pochwy, szyjki macicy - nazewnictwo,
• znajomość obsługi programu SIMP,
• znajomość etapów Programu


Gliwice, dnia 3 kwietnia 2015 r.

Zaproszenie na wykłady

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach na temat Profilaktyki raka piersi i Profilaktyki raka szyjki macicy, które odbędą się w dniu 9 kwietnia 2015 r. w godzinach od 16.00 do 18.15 w Urzędzie Gminy przy ulicy Jasnej 21 w Poraju.

zaprasza
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicyGliwice, dnia 3 kwietnia 2015 r.

Zaproszenie na wykłady

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach na temat Profilaktyki raka piersi i Profilaktyki raka szyjki macicy, które odbędą się w dniu 9 kwietnia 2015 r. w godzinach od 17.00 do 19.15 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Głównej 52 w Nakle Śląskim.

zaprasza
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicyGliwice, dnia 19 marca 2015 r.

Zaproszenie na wykłady

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach na temat Profilaktyki raka piersi i Profilaktyki raka szyjki macicy, które odbędą się w dniu 25 marca 2015 r. w godzinach od 15.30 do 17.45 w Domu Kultury przy ulicy Kościuszki 22 w Sośnicowicach.

zaprasza
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy


Zaproszenie na wykłady

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach na temat Profilaktyki raka piersi i Profilaktyki raka szyjki macicy, które odbędą się w dniu 26 marca 2015 r. w godzinach od 16.00 do 18.15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach przy ulicy Parkowej 11.

zaprasza
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy


Zaproszenie na wykłady

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach na temat Profilaktyki raka piersi i Profilaktyki raka szyjki macicy, które odbędą się w dniu 25 marca 2015 r. w godzinach od 12.15 do 14.30 w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu przy pl. Konrada Mańki 10.

zaprasza
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy


Gliwice, dnia 3 marca 2015 r.

Uwaga świadczeniodawcy etapu podstawowego
Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

WOK przypomina o konieczności systematycznego zatwierdzania wyników badań w SIMP (status: rejestracja, pobranie, wynik). Działanie to jest konieczne, celem umożliwienia wysłania kobietom tegorocznych zaproszeń na bezpłatne badania cytologiczne.
Według danych z SIMP z dnia 26 lutego br. wciąż niezatwierdzone są 562 badania wykonane przez realizatorów z woj. śląskiego w 2014 r. Zwracamy się z prośbą o niezwłoczne sprawdzenie i zakończenie badań pacjentek, które zgłosiły się na cytologię do Państwa jednostki w 2014 roku oraz w latach wcześniejszych.


Gliwice, dnia 27 lutego 2015 r.

Zaproszenie na wykłady

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach na temat Profilaktyki raka piersi i Profilaktyki raka szyjki macicy, które odbędą się w dniu 10 marca 2015 r. w godzinach od 17.00 do 19.15 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Wolności 102a w Mierzęcicach.

zaprasza
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicyGliwice, dnia 27 lutego 2015 r.

Dzień Kobiet

Zaproszenie na akcję społeczną pt. „Kobieta w roli głównej”


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w akcji pt. „Kobieta w roli głównej”, która odbędzie się w dniu 7 marca 2015 r. w Wodzisławskim Centrum Kultury przy ulicy płk. ks. W. Kubsza w godzinach od 14.00 do 17:00.
W tym dniu organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji m.in. strefy rękodzieła, zdrowia, urody i smaku. Dodatkowo w godzinach 14:30-16:45 odbędą się wykłady na temat Profilaktyki raka piersi i Profilaktyki raka szyjki macicy oraz instruktaż samobadania piersi na fantomie. Będzie można również uzyskać informacje na temat bezpłatnych badań cytologicznych i mammograficznych przy stanowisku informacyjnym WOK.

zaprasza
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicyGliwice, dnia 19 lutego 2015 r.

Zaproszenie na wykłady

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach na temat Profilaktyki raka piersi i Profilaktyki raka szyjki macicy, które odbędą się w dniu 23 lutego 2015 r. w godzinach od 15.30 do 17.45 w Szkole Podstawowej w Soli im. Tadeusza Kościuszki, Sól 111, 34-370 Rajcza.

zaprasza
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
Gliwice, dnia 18 lutego 2015 r.

Harmonogram do pobrania

Gliwice, dnia 30 stycznia 2015 r.
Gliwice, dnia 20 stycznia 2015 r.

Uwaga Urzędy Miast i Gmin woj. śląskiego!

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy przypomina o możliwości zamieszczenia na Państwa stronach internetowych informacji o „Populacyjnym programie wczesnego wykrywania raka piersi” oraz „Populacyjnym programie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” wraz z linkami do strony internetowej: www.rakszyjki.org oraz www.raksutka.org, gdzie kobiety znajdą wiele ważnych informacji na temat ww. Programów wraz z listą adresów i telefonów do śląskich przychodni, które wykonują bezpłatne badania profilaktyczne w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poniżej przedstawiamy propozycję informacji, które można zamieścić na stronie internetowej:

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
www.raksutka.org,
e-mail: biurowok-p@io.gliwice.pl,
tel. 32 278 96 73
Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
www.rakszyjki.org,
e-mail: biurowok-sm@io.gliwice.pl,
tel. 32 278 97 58

Powyższe dane pozwolą na dotarcie do dużej liczby kobiet z Państwa Miasta czy Gminy.Gliwice, dnia 13 stycznia 2015 r.
Zaproszenie na wykłady

Szanowni Państwo,

W ramach obchodów Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy śląski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach na temat profilaktyki raka piersi oraz profilaktyki raka szyjki macicy, które odbędą się w dniu 20 stycznia 2015 r. w godzinach od 9.00 do 11.15 w Zespole Pomocy Dzieciom i Rodzinom w Katowicach przy ul. Orkana 7a.

zaprasza
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

Gliwice, dnia 19 grudnia 2014 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, że zostało opublikowane na stronach Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia nowe Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 84/2014/DSOZ z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

Link do zarządzenia:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=6433

Gliwice, dnia 10 grudnia 2014 r.

Uwaga świadczeniodawcy etapu podstawowego
Śląski Wojewódzki Ośrodek Koordynujący „Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 79/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z dnia 5 grudnia 2014 r. wszyscy świadczeniodawcy etapu podstawowego „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” mają obowiązek wezwania pacjentki w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego, jeśli pacjentka nie zgłosi się po jego odbiór w ciągu 3 miesięcy. Świadczeniodawcy powinni wydać wynik pacjentce wraz z decyzją, co do dalszego postępowania - objęcia leczeniem lub, jeżeli konieczna jest weryfikacja wstępnego rozpoznania, skierowanie do odpowiedniej placówki realizującej świadczenia zdrowotne w ramach etapu pogłębionej diagnostyki Programu.

Gliwice, dnia 27 października 2014 r.

W dniu 25 października 2014 r. na auli Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu odbyła się akcja pn. “Dotykam swoich piersi”. Zapraszamy do zapoznania się z krótką informacją nt. odbytych się warsztatów.

artykul,warsztaty_quotdotykam_swoich_piersiquot_w_zabrzu_think_pink,282


Gliwice, dnia 7 października 2014 r.

Uwaga! Zmiana tygodniowych limitów w SIMP

Szanowni Państwo,

Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy poinformował WOKi o zmianie w SIMP tygodniowych limitów zaproszeń dla świadczeniodawców stacjonarnych:

ByłoJest
Mammografia1 250 szt.1 500 szt.
Cytologia1 750 szt.2 000 szt.

Jednostki, które chcą zmodyfikować liczbę zadeklarowanych zaproszeń proszone są o kontakt drogą mailową z WOK.


Gliwice, dnia 23 września 2014 r.

Dzień Drzwi Otwartych w Instytucie Onkologii w Gliwicach

IX Dni Promocji Zdrowia w Rydułtowach

Więcej informacji w zakładce "Organizowane akcje".


Gliwice, dnia 25 sierpnia 2014 r.

UWAGA POŁOŻNE AOS/POZ

W związku z organizacją przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi ora profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy „Wojewódzkiego kursu dokształcającego w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy” zwracam się z prośbą o zapoznanie się z zasadami rekrutacji położnych POZ/AOS do uczestnictwa w przedmiotowym kursie:

Data kursu: 3-4 października 2014 r. wg harmonogramu stanowiącego zał. nr 4 Miejsce kursu: Miejski Dom Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach Termin nadsyłania dokumentów zgłoszeniowych do 19 września 2014 r.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zasady rekrutacji:

1. Uczestnikiem „Wojewódzkiego kursu dokształcającego w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy” może być położna POZ lub AOS, która po raz pierwszy zgłasza swoje uczestnictwo w kursie. Położna AOS musi być zatrudniona u świadczeniodawcy, który realizuje etap podstawowy Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Położna zainteresowana udziałem w kursie powinna złożyć następujące dokumenty:
a) formularz zgłoszeniowy - zał. nr 1 (położne POZ uzupełniają informację dotyczącą liczby świadczeniobiorców na liście aktywnej POZ), na formularzu należy zaznaczyć, o którą grupę zawodową chodzi (POZ czy AOS),
b) dokument potwierdzający co najmniej trzymiesięczny staż w zawodzie,
c) kserokopię prawa wykonywania zawodu (proszę zwrócić uwagę na to, aby aktualne nazwisko było zgodne z nazwiskiem na ww. dokumencie, ewentualnie dołączyć kopię aktu małżeństwa informującego o zmianie nazwiska),
d) podpisane oświadczenie zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia w przypadku nieuzasadnionej nieobecnościzał. nr 2
Istnieje możliwość anulowania zgłoszenia bez ponoszenia kosztów kursu pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) zgłoszenia rezygnacji, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem kursu. Pisemna, nieuzasadniona rezygnacja w terminie równym/krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100% kosztów przeszkolenia uczestnika. Uczestnik odstępujący od udziału w kursie ma prawo bez ponoszenia kosztów wskazać na swoje miejsce osobę spełniającą warunki udziału w kursie, pod warunkiem zachowania terminu, o którym mowa powyżej.

Zajęcia stażowe:

Zgodnie z obowiązującym programem kursu, warunkiem niezbędnym otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest także odbycie przez położną 21 godzin zegarowych zajęć stażowych w poradniach ginekologicznych uczestniczących min. od 2 lat w realizacji Programu NFZ i pobranie minimum 30 rozmazów cytologicznych. (Potwierdzenie odbycia stażu odbywa się na zaświadczeniu o odbyciu stażu praktycznego tj. zał. nr 3). Opiekunem stażu powinna być położna posiadająca tytuł zawodowy magistra położnictwa lub specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego lub lekarz ginekolog. Prowadzący staż są merytorycznymi pracownikami placówki stażowej, w której realizowane są zajęcia stażowe.

Organizator kursu ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia z powodu:

- braku kompletu wymaganych dokumentów,
- braku wolnych miejsc,
- ukończenia przez osobę składającą zgłoszenie w latach wcześniejszych kursu zorganizowanego w latach 2007-2013.

Położne POZ lub AOS, które są zainteresowane ww. kursem mają obowiązek zapoznać się z zasadami rekrutacji i w przypadku spełnienia wszystkich wymagań powinny przesłać zeskanowane dokumenty drogą mailową na adres acuber@io.gliwice.pl z dopiskiem „Szkolenie dla położnych” lub faksem: 32 231-35-12 lub pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący „Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice z dopiskiem: „Szkolenie dla położnych”.

Załączniki do pobrania:
-Załącznik nr 1 – „Formularz zgłoszeniowy”
-Załącznik nr 2 – „Oświadczenie uczestnika kursu”
-Załącznik nr 3 – „Zaświadczenie o odbyciu stażu praktycznego pobierania wymazów cytologicznych”
-Załącznik nr 4 – „Harmonogram kursu”


Gliwice, dnia 15 lipca 2014 r.

PILNE!!

Uwaga świadczeniodawcy

W związku z rozpoczętą wysyłką zaproszeń na badania profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Koordynujący zwraca się prośbą do świadczeniodawców, którzy po dniu 24 lipca br. uzupełnili (lub będą uzupełniać) Tygodniowe Plany Wysyłki Zaproszeń na 2014 rok w SIMP o poinformowanie o tym fakcie biuro WOK drogą mailową, podając następujące informacje:
- adres i nazwa jednostki
- numer umowy
Ww. informacje należy przesyłać na adres email acuber@io.gliwice.pl lub biurowok-p@io.gliwice.pl. Przekazanie powyższych informacji do biura WOK przyczyni się do koordynacji prac przy „podpinaniu populacji”.


Gliwice, dnia 17 lipca 2014 r.

Szanowni Państwo, w związku z ukazaniem się w dniu 4 lipca br. komunikatu na SIMP informacji o rozpoczęciu wysyłki zaproszeń oraz w nawiązaniu do komunikatu z dnia 27 luty br. w sprawie obligatoryjnego obowiązku wykonywania na rzecz uprawnionych pacjentek badań w ramach Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (treść komunikatu poniżej) świadczeniodawcy realizujący przedmiotowy Program wzywani są do pilnego uzupełnienia brakujących danych do wysyłki zaproszeń tj. uaktualnienia statusów, uzupełnienia i zatwierdzenia tygodniowych planów wysyłki, według instrukcji podanej w SIMP.

Proszę o uzupełnienie powyższych danych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca br.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 278-97-58

Gliwice, dnia 17 lipca 2014 r.

Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy uprzejmie informuje, iż dla wszystkich zainteresowanych tematyką profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych wprowadza dodatkowy dyżur telefoniczny. Wydłużone godziny funkcjonowania COK - każda środa do godziny 18.00.
Dyżur pełniony będzie pod numerem telefonu 22 546 30 67.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy dostępne pod adresem profilaktykaraka.coi.pl
Zapraszamy do kontaktu


Gliwice, dnia 11 lipca 2014 r.

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Szczecinie zaprasza wszystkich chętnych Cytomorfologów Medycznych do udziału w Kursie Udoskonalającym, który odbędzie się w dniach 13-14 października 2014 r. w Zakładzie Patomorfologii WL PUM w Szczecinie.
Szczegółowe informacje wraz z formularzami dostępne na stronie internetowej www.wokszn.pum.edu.pl.

Gliwice, dnia 7 lipca 2014 r.

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący „Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” informuje, że zostały udostępnione w SIMP tygodniowe plany wysyłki zaproszeń na mammografię i cytologię.
Prosimy o niezwłoczne uzupełnianie statusów oraz uzupełnianie i zatwierdzanie wszystkich dostępnych tygodni w planie wysyłki. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32 278-97-58 lub 32 278-96-73.


Sfinansowano ze środków Ministerstwa Zdrowia
Wszelkie prawa zastrzeżone